سایت دوست داران حضرت آیت الله حاج شیخ علی صافی گلپایگانی
تولی است و تبری اساس مذهب ما مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط العبد   
چهارشنبه, 10 دی 1393 ساعت 13:58

تولی است و تبری اساس مذهب ما                    بـه حــرف پـوچ چرا زآن کـنید صرفنظر

عــلی صافی گلپایگانی ایـن مـوضوع                    نمود تا تو نیافتی به راه خوف و خـطر

 

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 10 دی 1393 ساعت 14:03
 
شهادت امام حسن عسکری علیه السلام مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط العبد   
سه شنبه, 09 دی 1393 ساعت 14:01

باب گـــرامی تـو شـد یـا حـجة الله                   مســـموم از زهـر جــفا آجــرک الله

سالروز شهادت یازدهمین ستاره پر نور امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) بر فرزند بزرگوارشان قطب عالم امکان بقیة الائمة حضرت حجة بن الحسن عسکری تسلیت باد.

به همین مناسبت بعض کلمات گهربار آن امام همام را برای عمل کردن ذکر میکنیم:

فرمود از ادب دور است ظاهر کردن خوشحالی نزد شخص غمناک.

فرمود هر کسی که انس به خدا گرفت وحشت کند از مردم.

فرمود جدال مکن پس می رود خوبی و حسن تو و مزاح مکن که جرئت می کنند و دلیر می شوند بر تو.

فرمود آن حضرت که همانا از برای جود و بخشش اندازه و مقداری است، پس هرگاه زیاد شد از آن مقدار پس آن اسراف است و از برای حزم و احتیاط مقداری است پس هرگاه زیاد شد از آن مقدار پس آن جبن و ترس و از برای اقتصاد و میانه روی مقداری است پس هرگاه زیاد شد بر آن پس آن بخل است ،و از برای شجاعت مقداری است پس هرگاه زیاد شد بر آن تهور و بی باکی است و کافیست تو را از برای ادب کردن نفست اجتناب کردنت از چیزی که مکروه و ناپسند می شماری از غیر خودت.

 

به امید بازسازی کامل حرمین شریفین عسکرین علیهما السلام و آزادسازی از دست اشرار و تکفیریها.

 
سقیفه بنی‌ساعده مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط العبد   
پنجشنبه, 04 دی 1393 ساعت 10:49

سروده مرجع ولایی آیت الله العظمی حاج آقا علی صافی گلپایگانی درباره سقیفه بنی ساعده .

خــسارتی کــه رسید از سقیفه بر اسلام                            فزون تر است زحدّ حسـاب و شرح و کلام

مـسیر اصـــلی دیـــن را چـنان دگرگون کرد                            کــه از اســـاس دیــــانت نـــماند غیر از نام

مـــنافقین بــــه نــــفاق آمـــدند و گستردند                            بــــرای شـــیطنت خـویشتن چو شیطان دام

غـــــــــرض مــــــعارضه بُـــد با خدا و پیغمبر                            دوبــــاره زنـــده نـــــــمودن عـــــبادت اصنام

چـــــنین زمــــینه مــــیسّر نـــــبود ظاهر امر                            کـــه تــا بـــه ضدّ دیـــانت شــود صریح قیام

بــــه نـــام نـامی دین دین ز دین تهی کردند                            چو هیکلی که نه جان دارد و نه لحم وعظام

چـــو گـــفت ضــد نــبی حــــسبنا کـتاب الله                            نــــمود دشــــمنی خــویش با کــتاب اعلام

دو یــــادگار نـــبی گـــر به هم قــرین باشند                            بــــه پــــــایگاه ســـعادت رسـند خــیل انام

چو عترت است به جا حفظ می شــود قرآن                            نـــــگاه دار بـــود عـــترت از حــلال و حـــرام

ولـــــی چــــو دست خـــلایق برید از عــترت                            کــــنند کــار کـــــتاب خــــدا بـه حیله تــمام

اگـــر حـــکومت عـــدل عـــلی بـپا می شــد                            نـمی تــوان خللی زد به آن اسـاس و مــرام

ولــی چـو رفت عـلی می رود خدا و رســول                             چـــــو هــــست رمـــز بــقا در بقاء آل کـــرام

بـــدین جــــهت هــمه اهل عـناد کوشـــیدند                            کــه تـــا کـــنند ز مــیدان بــرون امام هـــمام

اگــر کـــه غــصب خلافت شد و فدک بـــردند                            اگــر کـــه ســــوخت در خــانه از جفای لــئام

اگر که پهلوی زهرا شکست و محسن سـقط                            اگـر که بــــازوی او شـد سیاه و روزش شام

بــــرای دشـــــمنی با خــــــدا و احـــــمد بود                            که تـــــا رســـــالت او بــــــاز مــــاند از اقدام

شـد آنچه شد چو حق از محورش جدا کردند                            فـــــــــتاد قــــامت زیـــــبای دیـــن از آن اندام

عـــلی چو خانه نشین شد ز نـــاکسانی چند                          رســــید عـــاقبت مـــسلمین بــــدین فـــرجام

رســــید کــــار بــــــه جــائی کـه جای پیغمبر                           نــــشست هــــمچو مــعاویه و یــزید و هشام

از آن دسیسه که کـــــردند خـوف آن می رفت                          که ریشه کـــن شــود اسـلام و آن نظام تمام

و لیک کـــــوشش آل عــــــلی ز چـــــهره دین                          زدود ابـــــر نـــــــفاق و جـــدا شـــــد از اوهام

از آنـــــچه رفـــــت بــــر اســـلام مختصر گفتم                           دگــــــــــــــر شـــرح مـــــفصّل ز دفــــتر ایّـــام

بــه اخـــتلاف چــــو دشــمن از ابـتدا زد دست                          بـــه اتـــــحاد پــذیرد چگــــونه حســــن خـتام

بـــه اتـــــحاد کــجا دست مـی توانــی یــافت                            بــه طــبع ما هست تناقض میان نـور و ظـلام

بــه خــــــیر خـــوانیشان و جــواب رد شـنوی                            بــه راه دوســـــــتی بـــا تـــو بـــر نــدارد گام

پـــی اخـــوّت بـــا تــــــــو نــــمی نهد قـدمی                            و لیک دشـــــمنی دیـــن را بـود کمینه غلام

چــــو حبّ و بــــغض بــود رکــن محکم ایمان                            (عـلی) نموده از این راه کسب شان و مقام

 
یا امام رضا آیا ما از سگ نیز کمتریم! مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط العبد   
دوشنبه, 01 دی 1393 ساعت 16:27

شـهید زهــر جـفا حـضرت رضــا گردید                             که از غـــمش بـه نــوا ختم انبیا گردید

امـام هشتم ما شد شهید واین بیداد                              بـــه آن جـناب ز مأمـون بی حیا گردید

 


فرزند مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا علی صافی گلپایگانی بیان داشت: یک بار که به مشهد رفته بودیم یکی ‌از گوش‌های پدر که چند سال پیش مشکل پیدا کرده بود دوباره دچار عفونت شده بود به همین دلیل خون و عفونت زیادی از این گوش خارج می‌شد و پدر به این خاطر که نکند حرم نجس شود به داخل حرم نمی رفتند و از همان بیرون دعا و زیارت را می‌خواندند.

وی افزود: هربار که پدر از حرم بازمی‌گشت ما باندها را باز می‌کردیم و عوض می نمودیم یکبار که ایشان از حرم برگشتند و ما طبق معمول خواستیم باندها را باز کنیم دیدیم هیچ اثری از خون و عفونت نیست و پنبه کاملا تمیز است به پدر که گفتیم گفتند از امام رضا(ع) عجیب نیست زیرا من این بار که به حرم رفتم و نتوانستم داخل حرم بروم دلم شکست رو به آقا کردم و گفتم آقا جان می‌گویند شما به سگ هم نگاه می‌کنید آیا ما از سگ نیز کمتریم؟!

 
شهادت پیغمبر اعظم تسلیت باد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط العبد   
جمعه, 28 آذر 1393 ساعت 13:08

فـــروغ و روشــــنی از این جــهان رفت                         ز دنـــــــیا خــــــــاتم پــــــیغمبران رفت

جهان چون جسم بی روح است بی او                           ز جســــــم عــــــالم ایــجاد جــان رفت


 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 2 از 32